Skip to main content

Overlast door water en hitte neemt verder toe

In het Blerickse Raodhoes vond donderdag 28 juni een bijeenkomst plaats onder de naam ‘Water voor later’. Centrale thema was de klimaatverandering en de opwarming van de aarde en wat dat betekent voor ondernemers in de gemeente Venlo.

Wat kunt u eraan doen om de overlast te beperken?In het Blerickse Raodhoes vond donderdag 28 juni een bijeenkomst plaats onder de naam ‘Water voor later’. Centrale thema was de klimaatverandering en de opwarming van de aarde en wat dat betekent voor ondernemers in de gemeente Venlo. Wat kunt u eraan doen om de overlast te beperken?

Het bedrijf Mifa is een van de bedrijven die hinder heeft van wateroverlast. De afgelopen vijf maanden hebben twee studenten onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen die Mifa zelf kan uitvoeren. De uitkomsten hiervan worden binnenkort bekend. Een delegatie van Mifa is zelfs aandacht in Den Haag gaan vragen voor dit probleem. De klimaatverandering is echter zo’n groot thema dat het niet alleen kan worden opgelost door de overheid. Burgers en bedrijven moeten meehelpen om de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken.

Wethouder Marij Pollux verrichtte de opening. Zij begon haar verhaal dat het vandaag de 32ste zomerse dag van 2018 was, terwijl we er vorig jaar in totaal 32 hadden. Het klimaat verandert sneller dan we denken en dat blijft niet zonder gevolgen. Naast water is ook hitte een thema dat om aandacht vraagt. Die aandacht moeten we samen geven: overheid, ondernemers en burgers.

Om de ongeveer 50 aanwezigen meer achtergrondinformatie te geven over ons klimaat hield L1-weerman Leon Rademakers een presentatie. Met grafieken, filmpjes, plaatjes en duidelijke uitleg schetste hij een beeld. De klimaatverandering is in 1830 ingezet, maar nam zijn eerste vlucht vanaf de industrialisatie in 1880. Door de toenemende welvaart zijn we steeds meer gaan produceren en consumeren en is de aarde steeds voller gebouwd. Groen heeft vaak plaatsgemaakt voor steen en asfalt. De effecten van de opwarming zijn groot. Het aantal sterfgevallen en ziektes neemt toe, maar ook de hongersnood en de droogte. Warme lucht bevat bovendien meer waterdamp. Hoe meer waterdamp, des te groter de wolken en heftiger de regenbuien. Een toename van het aantal hevige regenbuien is ingezet in 1910. Het actueelste voorbeeld in Venlo zijn de hagelbuien van 29 april. Deze zorgden voor flinke stormschade en wateroverlast. De warmste drie jaren gemeten vanaf 1880 zijn de laatste drie jaar. Deze gegevens geven de noodzaak aan dat er iets moet gebeuren. Leon gaf als voorbeeld dat een grote boom en groene gevelbekleding al zorgen voor verkoeling.
Een presentatie van de gemeente Venlo onderstreepte dit beeld. In samenwerking met 15 Limburgse gemeenten en het waterschap is er gewerkt aan een stresstest om de vier thema’s: wateroverlast, hitte, overstroming en droogte in de regio te onderzoeken. 

Al vaker is gebleken dat bijvoorbeeld het riool de heftige buien niet kan verwerken. Het water loopt dan via het maaiveld naar het laagste punt. Ook landelijk wordt er gewerkt aan een soort deltaplan ruimtelijke klimaat adaptatie. Hierbij worden afspraken gemaakt tussen het Rijk, gemeenten en waterschappen. Door een gezamenlijke aanpak moeten de problemen worden aangepakt. Maar hoe kunnen wij Venlo klimaatbestendig maken?

Tijdens de pauze konden ideeën worden opgedaan bij de ‘watermarkt’. Zo’n tiental standhouders waren present om hun oplossing te presenteren, soms heel innovatief en soms vrij eenvoudig. Denk aan een watermanagementsysteem van steenwolelementen die je in de bodem stopt, boven- of ondergronds water opvangen, waterdoorlatende bestrating, retentiedak, solargroendak, infiltratie van regenwater, een groen dak, een vijver op je terrein, plaats een regenton of plant meer bomen.
De ondernemers gingen hierna in subgroepen met elkaar in gesprek en schreven hun oplossingen op papier. Tijdens de plenaire terugkoppeling bleek dat de eenvoudige oplossingen zoals het planten van meer bomen en groen en het afkoppelen van het regenwater van het riool de beste opties zijn voor de korte termijn. 

Ondernemers die actie willen ondernemen, komen wellicht in aanmerking voor subsidie. Zie voor meer informatie www.waterklaar.nl. De bijeenkomst werd georganiseerd door Parkmanagement Venlo en Ondernemend Venlo.

Tekst: Sander Mattheijssen - Foto: Constance Jentjens