Koop nu al consumptiemunten

Bezoekers van carnavalsactiviteiten, zoals het Swaree, Hiërezitting, Prins inhaole, Truuje, SPAN en Blariacum baeregood, in 't Raodhoes kunnen al munten kopen aan onze bar.

Heb je geen zin om in te rij te staan bij aanvang van het evenement? Loop dan een keertje binnen om 'bônne' te kopen.