Skip to main content

Bibliotheek opent in 't Raodhoes

De bibliotheek verhuist eind dit jaar naar 't Raodhoes. Op dit moment is de verbouwing in volle gang. De deuren gaan ook dit jaar nog open.

De bieb is nu gevestigd in het warenhuis van Berden. Hier ontbreekt de ruimte voor een programma gericht op cultuur en leesbevordering. De gemeente vindt het belangrijk dat de bibliotheek meer zichtbaar wordt in het Blerickse centrum. 't Raodhoes is als multifunctioneel gebouw de ideale locatie. Hier kunnen activiteiten en lezingen geprogrammeerd worden voor jong en oud. De verhuizing van de bibliotheek wordt mede mogelijk gemaakt door een speciale regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en een bijdrage van de gemeente Venlo. Hierdoor is het mogelijk om in 't Raodhoes een volwaardige bibliotheek te realiseren.

Meer informatie over de opening volgt op een later moment.

Meer informatie over de bibliotheek via www.bibliotheekvenlo.nl.