Skip to main content

Harmonie St. Caecilia Blerick

Tijdens het 40-jarig dienstjubileum van een chef van de werkplaats der Nederlandse Spoorwegen te Blerick, werd het gemis van muziek erg gevoeld en als gevolg daarvan werd op 2 februari 1907 opgericht; “de Fanfare Werkplaats Blerick”.

Oorspronkelijk alleen bedoeld voor NS personeel. In 1923 werd de fanfare omgezet in een harmonie en vanaf die datum konden ook niet NS-ers als muzikant tot de vereniging toetreden. Ook in die tijd nam de harmonie vaker deel aan concoursen, waarop eervolle resultaten werden behaald.

In 1932 werd de “Harmonie Werkplaats Blerick” omgedoopt in “Harmonie Sint Caecilia” Blerick, waarschijnlijk omdat de binding met de Werkplaats door de jaren heen langzaam verdween en er aan een algemene benaming de voorkeur werd gegeven.

De harmonie neemt al decennia lang in de regio een algemeen erkende plaats in. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de reeds meer dan 25 jaar dat zij muzikaal hoogstaande Nieuwjaarsconcerten verzorgt.

De harmonie maakt regelmatig buitenlandse concertreizen, eventueel gecombineerd met een deelname aan een toernooi. In 1977 en 1994 nam zij deel aan het beroemde Certamen in Valencia (Spanje) en behaalde beide keren de 1e plaats in haar afdeling en tevens het hoogst aantal punten van het hele toernooi. Recent bezocht zij onder andere Praag (1999), Saas-Fee (2003) en Rome (2008).

In 2007 bestond de harmonie 100 jaar. Een jubileum dat gedurende het hele jaar werd gevierd en waaraan op diverse muzikale wijzen invulling werd gegeven. Zeer bijzonder aan dit eeuwfeest was de ontvangst van het predikaat “Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning”.

De harmonie repeteert iedere woensdag van 19:45 tot 22:15 uur in 't Raodhoes (Antoniusplein 2 in Blerick).

De jeugd-harmonie repeteert iedere vrijdag van 17:30 tot 19:30 uur in 't Raodhoes (Antoniusplein 2 in Blerick).

Meer informatie vindt u op de website van Harmonie St. Caecilia Blerick Harmonie St. Caecilia Blerick