Harmonie St. Caecilia Blerick

Harmonie St. Caecilia Blerick (opgericht in 1907) is een muziekvereniging met 75 musicerende leden

Harmonie St. Caecilia Blerick (opgericht in 1907) is een muziekvereniging met 75 musicerende leden en komt sinds 1970 uit in de 1e divisie van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.

Vanaf april 2014 staat het orkest onder leiding van 1e dirigent Kris Roemers. In oktober 2005 behaalde zij op het bondsconcours in de 1e divisie 92 punten en in oktober 2010 eveneens in de 1e divisie 86 punten onder leiding van ere-dirigent Andreas van Zoelen. Diverse bekende dirigenten behaalden grote successen met dit enthousiast muziekgezelschap.

De harmonie neemt in de regio een algemeen erkende plaats in. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de reeds meer dan 25 jaar dat zij muzikaal hoogstaande Nieuwjaarsconcerten verzorgt, die gedurende twee dagen een vrijwel altijd uitverkochte Maaspoort opleveren.

De harmonie maakt regelmatig buitenlandse concertreizen, eventueel gecombineerd met een deelname aan een toernooi. In 1977 en 1994 nam zij deel aan het beroemde Certamen in Valencia (Spanje) en behaalde beide keren de 1e plaats in haar afdeling en tevens het hoogst aantal punten van het hele toernooi. Recent bezocht zij onder andere Praag (1999), Saas-Fee (2003) en Rome (2008).

In 2007 bestond de harmonie 100 jaar. Een jubileum dat gedurende het hele jaar werd gevierd en waaraan op diverse muzikale wijzen invulling werd gegeven. Zeer bijzonder aan dit eeuwfeest was de ontvangst van het predikaat “Onderscheiden met de Koninklijke Erepenning”.

Naast de reguliere concerten heeft de harmonie haar medewerking verleend aan een tweetal CD- opnames (2006 en 2010) en het project Klankatlas in 2011.

De harmonie repeteert iedere woensdag van 19:45 tot 22:15 uur in 't Raodhoes (Antoniusplein 2 in Blerick).

Meer informatie vindt u op de website van Harmonie St. Caecilia Blerick Harmonie St. Caecilia Blerick